Oplevelser og Inspiration

Det behøver ikke at være svært at stifte et anpartsselskab

nyt indlæg

Du er måske iværksætter og går med tanker om at etablere et selskab, måske et ApS i kompagniskab med nogle investorer eller andre samarbejdspartnere. Vælg det rette advokatbureau og stift ApS på ganske få dage.

Hvad er et ApS

En af de selskabsformer, du kan benytte dig af, når du skal etablere en virksomhed, er ApS, anpartsselskabet. Indlednings lige en kort gennemgang af, hvad et ApS er: ApS er en forkortelse for anpartsselskab. Det er et selskab, hvor ejernes indskudte kapital er fordelt på anparter, og hvor ejerne af anparterne kun hæfter med det, de har skudt ind i selskabet – i modsætning til ejerne af et interessentskab eller enkeltmandsvirksomhed, hvor de hæfter med hele deres formue, også deres private økonomi så at sige.

Stift ApS for eksempel for at undgå at have hele din personlige økonomi på højkant i projektet.

Stiftelsen af anpartsselskabet foregår ved at der skydes minimum 40.000 kroner i kontanter eller værdier ind som selskabskapital. Desuden er der ved stiftelse af et ApS krav om, at der bliver lavet et stiftelsesdokument, et sæt vedtægter samt en ejerbog.  Desuden skal selskabskapitalen godkendes, og det nye selskab skal registreres hos Erhvervsstyrelsen før selskabsstiftelsen er gyldig. Stift ApS i de situationer, hvor i er flere involverede, men ikke vil etablere et aktieselskab med de krav, der følger af det.

opret aps

Fordele og ulemper ved et ApS

Stift ApS, hvis du vil undgå at hæfte med dine personlige værdier og gerne vil have en adskillelse af din egen og selskabets økonomi. Det betyder til gengæld også, at du ikke på samme måde som med en enkeltmandsvirksomhed, der kører med underskud, kan trække underskuddet fra i din lønindkomst eller fra din ægtefælles indkomst. Du kan altså ikke på samme måde få SKAT til at betale noget af dit underskud. Et ApS er karakteriseret ved, at det skal registreres hos Erhvervsstyrelsen, og der skal være indskudt mindst 40.000 kr. i selskabet for at registreringen kan foretages, at du ikke som ejer hæfter personligt for gæld og andre forpligtelser – udover med de værdier, du har indskudt i selskabet, at selskabets formue er selskabets og ikke ejernes og det er forbudt at låne penge af sit eget ApS, at ApS’et skal have en ledelse – for eksempel dig selv, der ansættes som direktør og at selskabet både kan have en enkelt eller flere ejere. Man kan sådan set godt selv oprette sit ApS hos Erhvervsstyrelsen. Du skal blot have forberedt forskellige ting, inden du kan foretage registreringen. Du skal blandt andet kunne bevise, at du har 40.000 kr., enten i banken eller som værdier i virksomheden, du skal udarbejde et stiftelsesdokument og have lavet et sæt vedtægter. Stift ApS med assistance fra en revisor eller advokat, hvis du er bange for at begå fodfejl, fordi du mister overblikket i processen. Hvis du i forvejen har en revisor, kan han sikkert hjælpe dig med det her også. Ved stift af ApS kan det være en fordel at etablere et holdingselskab, der ejer andelene.